Fakturaadress

Vid pappersfakturor:
Denna adress måste anges på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert.

Lindströms BIL AB
BGC-ID FOR 2221
205 36 Malmö

 

Vid pdf-fakturor:

BG-PB1@maildrop.wm.net

Måste dock vara märkt med:
Lindströms BIL AB
BGC-ID FOR 2221
205 36 Malmö

 

Följande uppgifter ska alltid framgå på fakturan och ska även alltid återfinnas på samma plats på fakturan:

  1. Fakturanummer
  2. Fakturadatum
  3. Eventuellt arbetsordernummer eller vår referens
  4. Er referens
  5. Leveransadress
  6. Totalbelopp
  7. Momsbelopp
  8. Bankgironummer
  9. Ert organisationsnummer

Vi scannar våra fakturor, så vi uppskattar om ni textar väl och att papperet inte har någon bakgrundsbild.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning på telefon 0500-100 100.

Ovanstående adresser gäller enbart för fakturor och ev. bilagor. Övrig post adresseras till respektive anläggning, se adress för respektive anläggning under menyn “Kontakt”.