Information Covid-19. Läs mer

×
En glad anställd som servar en toyota hos Lindströms Bil En glad anställd som servar en toyota hos Lindströms Bil

Serviceavtalet är framtaget för fabriksnya Toyotabilar. Din Service görs på någon av Lindströms Bils anläggningar i Alingsås, Borås, Falköping, Jönköping, Skövde och Trollhättan.

 


Fält markerade med en * är obligatoriska

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES) nämligen: Indien. Om så sker kommer överföringen ske i enlighet med gällande lagstiftning och kräver att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd exempelvis s.k. standardavtalsklausuler som innebär att överföringen är lagenlig. I tillämpliga fall kan en kopia av skyddsåtgärderna erhållas genom att kontakta oss på integritet@toyota.se


Följande ingår i avtalet

• Service enligt ordinarie serviceplan för respektive modell enligt Toyotas rekommendationer.
• Samtliga kontrollpunkter enligt respektive bilmodells servicebok.
• Arbets- och materialkostnader uppkomna vid servicetillfället såsom servicesatser, byte av vätskor och oljor.
• Påfyllning av alla vätskor och oljor vid servicetillfället ingår efter behov såsom spolarvätska och frostskyddsmedel.
• Vi använder alltid helsyntetisk motorolja för lägsta bränsleförbrukning och miljöpåverkan.
• Uppsmörjning av bromsar ingår efter behov vid fullservice.
• Om behov finns, bytes torkarblad och trasiga glödlampor vid service.
• Service enligt Toyotas rekommendation för respektive bilmodell, antingen på milintervall alternativt minst var 12:e månad.
• Det åligger föraren/bilägaren att boka in bilen för service vid rätt tidpunkt enligt avtal.

I de fall kunden väljer att avsluta serviceavtalet i förtid är  Lindströms Bil inte återbetalningsskyldig. Om kunden kör mer än beräknat så gäller serviceavtalet maximalt 36 månader eller den körsträcka som är bestämd. Eventuella undermil krediteras inte.

Fördelar med serviceavtalet

• Rabatt på service
• Fast månadskostnad
• Fri lånebil vid service
• Prisskydd under avtalsperioden

• Kund som tecknar serviceavtalet är prisskyddad under hela avtalsperioden.
• Avtalet gäller endast under 36 månader och kan därefter inte förlängas.
• Avtalet skrivs på en beräknad körsträcka under perioden, se aktuell prislista.
Månadskostnaden är fast under hela avtalsperioden.
• Vid tecknande av serviceavtal ingår lånebil vid servicetillfället, lånebil måste förbokas.

Fördelar med serviceavtalet

• Rabatt på service
• Fast månadskostnad
• Fri lånebil vid service
• Prisskydd under avtalsperioden

• Kund som tecknar serviceavtalet är prisskyddad under hela avtalsperioden.
• Avtalet gäller endast under 36 månader och kan därefter inte förlängas.
• Avtalet skrivs på en beräknad körsträcka under perioden, se aktuell prislista.
Månadskostnaden är fast under hela avtalsperioden.
• Vid tecknande av serviceavtal ingår lånebil vid servicetillfället, lånebil måste förbokas.

Följande ingår inte i avtalet

Tvätt och underhåll av kaross samt invändig klädselvård. Reparationer och underhållsarbeten av tillbehör och extrautrustning. Byte av xenonlampor eller LED-lampor. Skador på kaross, plåt, lackering, lyktglas och speglar. Skador på däck och fälgar. Påfyllning av oljor, frostskyddsvätska samt spolarvätska mellan servicetillfällen. Byte av torkarblad samt glödlampor mellan servicetillfällen. Slitage av bromsbelägg och bromsskivor. Kostnader för försäkringsskador eller för reparationer som beror på olyckshändelse, underlåtenhet, vårdslöshet eller försummat underhåll ingår inte. Däckhotell och skifte mellan vinter- och sommarhjul ingår inte i serviceavtal men kan väljas som tillval till serviceavtal.