Hjälp oss att hjälpa

Toyota har en lång tradition av att vara en god kraft i de samhällen de verkar. Det är en tradition som är viktig för oss på Lindströms Bil att förvalta. Vi arbetar för att vara en positiv kraft, både lokalt och globalt. I vårt arbete är det en självklarhet att stötta människor i nöd, världen över. Här kan du läsa mer om vårt välgörenhetsarbete.

På den här sidan lyfter vi fram organisationer som vi stöttar. Naturligtvis uppmuntrar vi även dig att bidra eller bli engagerad. Helt enkelt att hjälpa oss att hjälpa.

Erikshjälpen 

Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter, med särskilt fokus på barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd. 

Just nu kan du hjälpa oss att hjälpa familjer som tvingas på flykt i krigets Ukraina genom att donera till vår insamling. 

Bidra till vår insamling… 

Ätbart 

Föreningen Ätbart brinner för att minska matsvinnet. De ser till att osålda livsmedel kommer till nytta på kort sikt samtidigt som de arbetar för att minska mängden matsvinn på lång sikt. I projektet Mathjälpen används mat som annars skulle slängas till matkassar för ekonomiskt utsatta. 

Mathjälpen gav 2021 föreningen Ätbart utmärkelserna Sveriges hållbarhetshjältar på galan Svenska hjältar och P4 Skaraborgs Årets skaraborgare.  

Läs mer om ätbart… 

BarnSamariten 

BarnSamariten arbetar förebyggande för att barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Arbete har ett särskilt fokus på flickors lika villkor eftersom de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. 

Läs mer om BarnSamariten…